Le Beauty Mansion
Le Beauty Mansion
Le Beauty Mansion
Le Beauty Mansion

Le Beauty Mansion

Le Beauty Mansion je grupa mladih i talentiranih blogera koji će vas svojim tekstovima uvući u vlastiti hram sanjarenja, ljepote i življenja.

Za potrebe projekta razvili smo CMS sustav za samostalnu administraciju portala. Mogućnost dodavanja autora koji se prijavljuju u administrativno sučelje putem email adrese i lozinke. Autori mogu objavljivati tekstove u predefinirane kategorije i uređivati svoji profil (ime, opis, slika, linkovi na društvene mreže), a na stranici imaju svoju rubriku gdje se mogu izlistati sve njihove objave. Vijesti se mogu označiti da budu istaknute u slideru na naslovnici ili da se pojavljuju u rubrici "Izdvojeno", a moguće ih je i pretraživati po ključnim riječima. Povezan je Instagram profil i prikazuju se zadnjih 8 sličica sa profila. Za prodaju oglasnog prostora na stranici razvili smo modul za administraciju bannera. Web stranica je prilagođena za prikaz na svim uređajima, a boje i stil su usklađeni s tematikom portala.